WARSZTATY TEATRALNE – Jak powstaje teatr? Z czego można go stworzyć? Dlaczego dzieci są najlepszymi specjalistami od teatru? Na te i inne pytania będziemy odpowiadać na zajęciach korzystających z dziecięcej ekspresji i tekstów powstających wprost na zajęciach. Będą nas inspirować gry językowe i wyliczanki, będziemy twórczo bawić się teatrem, poznamy różne sposoby jego powstawania i wybierzemy się z wycieczką na zawodową scenę.

Prowadząca: mgr Magdalena Suszek

SZTUKA AUTOPREZENTACJI – zajęcia będą wypełnione praktycznymi ćwiczeniami, uświadamiającymi uczniom znaczenie komunikatu niewerbalnego (gestów, mimiki, otoczenia, pozycji mówcy względem audytorium). W trakcie ćwiczeń (przedstawianie się w różnych miejscach sali, z celowo dodanymi elementami utrudniającymi odbiór) uczniom zostanie przekazany komentarz do znaczenia poszczególnych elementów autoprezentacji.

Prowadząca: mgr Katarzyna Grzegorek

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE – jak wygląda praca w redakcji, jak napisać informację lub przeprowadzić wywiad? Między innymi na takie pytania odpowiemy podczas warsztatów. Po wprowadzeniu teoretycznym dzieci wcielą się w rolę dziennikarzy i wypróbują swoje umiejętności na kolegach i koleżankach z grupy. Wybierzemy się również do redakcji Polskiego Radia Szczecin, gdzie przyjrzymy się pracy dziennikarzy.

Prowadząca: dr Agnieszka Szlachta

JĘZYK MIGOWY – zajęcia będą obejmowały dwa bloki tematyczne: wstęp o komunikacji alternatywnej (zapoznanie z różnymi formami komunikowania, ich cechami i specyfiką) oraz zajęcia praktyczne, dotyczące języka miganego – zarówno daktylografii, jak i ideografii. Na zajęciach porozmawiamy również o barierach komunikacyjnych, uczniowie otrzymają praktyczne wskazówki pomagające nawiązać kontakt z osobami z uszkodzeniem słuchu.

Prowadząca: dr Barbara Kownacka

EMISJA GŁOSU – Co zrobić, kiedy problem z prawidłowym oddychaniem i właściwą artykulacją utrudnia nam publiczne wystąpienia? Odpowiednie wysławienie się jest szczególnie przydatne podczas sytuacji stresogennych (jak ustna odpowiedź czy prezentacja w szkole), ale także na co dzień – w kontakcie z najbliższym otoczeniem. Na zajęciach z emisji głosu będziemy starali się – poprzez zabawne ćwiczenia, śpiew i recytację – opanować tę arcytrudną sztukę.

Prowadząca: dr Magdalena Krause

RODZAJE ALFABETÓW – podczas warsztatów uczniowe zapoznają się z bogactwem możliwości zapisu języków, stworzonym przez ludzkość na przestrzeni dziejów. Omówione zostaną między innymi systemy pisma starożytnych Egipcjan, Azteków i Majów. Warsztaty są nakierowane na pokazanie działania systemów pisma w praktyce i zrozumienie obcej kultury poprzez jej doświadczenie.

Prowadząca: mgr Katarzyna Grzegorek

WARSZTATY FILMOWE – Jak powstaje film? Czym dawne kino różni się od współczesnego? Kto bierze udział w powstawaniu filmu? Jak to się dzieje, że film nagrany na taśmie widać na wielkim ekranie? Odpowiadając na te i podobne pytania, uczestnicy zajęć będą mogli pogłębić swoją wiedzę na temat sztuki filmowej. Wycieczka do szczecińskiego „Pioniera” pozwoli poznać pracę kina „od kuchni”.

Prowadząca: mgr Magdalena Suszek

TRENING ASERTYWNOŚCI – zajęcia będą dotyczyły sposobów porozumiewania się z drugim człowiekiem przy zachowaniu własnych poglądów i odczuć. Uczestnicy nauczą się wyrażania emocji w sytuacjach konfliktowych, dopasowania formy wypowiedzi do sytuacji, a także – poznają zasady obrony przed krytyką. Dzięki praktycznym ćwiczeniom, takim jak gry symulacyjne i odgrywanie scenek, uczniowie będą skutecznie argumentować i mówić otwarcie o swoich potrzebach.

Prowadząca: dr Magdalena Krause

JAK POWSTAJE KSIĄŻKA? – dzieci dowiedzą się, jak pracuje wydawnictwo i na czym polega przygotowanie książki do druku. Następnie poznają etapy produkcji, jakie publikacja przechodzi w drukarni – powstanie bloku, oprawy i gotowego produktu. Słuchacze poznają poszczególne rodzaje i części książek. W trakcie wykładu prowadzący będzie posługiwał się pomocami naukowymi oraz przedstawi prezentację multimedialną.

Prowadząca: mgr Katarzyna Szuba

WARSZTATY PLASTYCZNE – na zajęciach uczniowie zapoznają się z podstawowym informacjami o sztuce i kulturze ludowej Polski. Wspólnie obejrzymy ilustracje ludowych wycinanek, porozmawiamy o ich kolorystyce oraz najczęstszych motywach. a następnie nauczymy się wykonywać je samodzielnie. Zajęcia mają na celu przede wszystkim rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni plastycznej.

Prowadząca: mgr Dominika Biszczak-Kulczycka

WYRAŻANIE I ROZPOZNAWANIE EMOCJI – Jak ludzie zachowują się w różnych sytuacjach? Jak my się zachowujemy? Wspólnie stworzymy Słowniczek postaw i emocji. Każda definicja pozwoli lepiej zrozumieć, jak wygląda i czym się objawia konkretne uczucie. Dzięki zdobytej wiedzy dzieci będą mogły lepiej odczytywać emocje ludzi wokół siebie, a także – przyjrzeć się własnym uczuciom i zachowaniom.

Prowadząca: mgr Ewelina Iwaniuk
WARSZTATY LITERACKIE – dzieci stworzą zbiór ilustracji do istniejącego tekstu. Najpierw uważnie wysłuchają opowieści, a potem odpowiedzą na pytania: jak rozpoczęła się historia i co było dalej? Stworzymy wspólnie plan opowiadania, a następnie każde dziecko samodzielnie stworzy ilustrację do wskazanego etapu opowieści. Całość zostanie oprawiona i trafi na naszą półkę. Największą zaletą tej zabawy jest współpraca.

Prowadząca: mgr Maria Szponar

CO WIEMY O SZCZECINIE? – komiks może stać się wartościowym medium do ukazania dzieciom zabytkowych obiektów rodzimego miasta w atrakcyjny i niekonwencjonalny sposób. Po omówieniu budowy formalnej komiksu i zapoznaniu się z historią najciekawszych miejsc Szczecina, spróbujemy wspólnie stworzyć krótki scenariusz wycieczki po lokalnych zabytkach i umieścić je w kilku kadrach komiksu.

Prowadząca: dr Magdalena Krause