Rekrutacja do Uniwersytetu Dziecięcego „Mały poliglota” będzie trwała do wyczerpania limitu miejsc na dany rok akademicki. Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie drogą elektroniczną. Zgłoszenie następuje po wypełnieniu przez rodzica kandydata formularza zgłoszeniowego oraz opłaceniu wpisowego w wysokości 100 zł w ciągu tygodnia od otrzymania mailowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (wpisowe nie podlega zwrotowi). Formularz należy przesłać drogą elektroniczną pod adres e-mailowy organizatorów:

malypoliglota@univ.szczecin.pl

W roku akademickim 2017/2018 proponujemy pięć grup językowych:

1. grupa z językiem angielskim (rozszerzonym) i rosyjskim (podstawowym),

2. grupa z językiem niemieckim (rozszerzonym) i hiszpańskim (podstawowym),

3. grupa z językiem chińskim (rozszerzonym) i norweskim (podstawowym).
oraz dwie NOWE GRUPY:

4. grupa z językiem włoskim (rozszerzonym) i japońskim (podstawowym),

5. grupa z językiem francuskim (rozszerzonym) i czeskim (podstawowym).

Informację o tym, do której grupy językowej chcą Państwo zapisać dziecko, proszę podać w zgłoszeniu (grupa pierwszego wyboru, grupa rezerwowa). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o wpisaniu na listę podstawową przyjętych do Uniwersytetu Dziecięcego „Mały poliglota” decyduje kolejność zgłoszeń.
Do każdej grupy językowej zostanie przyjętych 30 małych studentów (w wieku od 5 do 13 lat), którzy będą podzieleni na dwie grupy wiekowe. Grupy warsztatowe liczą nie więcej niż 15 osób, co zapewnia efektywną pracę podczas zajęć oraz kontrolę efektów nauczania każdego małego studenta.