Wykładowcy Uniwersytetu Dziecięcego „Mały poliglota”:

dr Paulina Cioroch – absolwentka filologii germańskiej ze specjalizacją nauczycielską, studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa oraz studiów podyplomowych z tłumaczeń prawno-gospodarczych Uniwersytetu Szczecińskiego. Nauczycielka języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 56 w Szczecinie. Mama dwuletniej Kornelii.

dr Dorota Dziadosz – absolwentka Uniwersytetu w Sankt Petersburgu. Pracę doktorską obroniła w 2006 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Filologii Słowiańskiej US. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół współczesnego językoznawstwa słowiańskiego. Jest mamą Natalii i Jasia.

dr Joanna Franek – ukończyła filologię germańską na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe „Tłumaczenia prawne polsko-niemieckie i niemiecko-polskie” na Uniwersytecie Szczecińskim. Obroniła rozprawę doktorską na Wydziale Filologicznym US. Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Filologii Germańskiej US. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy w przedszkolu, gdzie uczyła języka niemieckiego dzieci w wieku 3-6 lat.

dr Katarzyna Kondzioła-Pich – absolwentka filologii słowiańskiej na US, rozprawę doktorską z pragmalingwistyki obroniła w 2012 roku. Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Filologii Słowiańskiej. W ramach stypendium rządowego studiowała w Moskwie. Podczas studiów wraz z przyjaciółmi założyła grupę teatralną, z którą występowała m.in. w Niemczech i Turcji. Gra na skrzypcach, jest mamą 4-letniej Matyldy i 6-letniej Zosi.

dr Barbara Kownacka – obroniła rozprawę doktorską na Wydziale Filologicznym US; lektorka języka migowego. Zdała egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej. Prowadziła zajęcia autorskie z podstaw języka miganego w Centrum Nauczania KMB w Szczecinie oraz lektorat języka migowego dla studentów Wydziału Filologicznego US.

dr Magdalena Krause – uzyskała tytuł doktora literaturoznawstwa na Uniwersytecie Szczecińskim. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała, pracując jako reżyser teatru dziecięcego „Baj” w Domu Kultury Kolejarza w Szczecinie. Od 2009 roku jest członkiem Komisji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, jest również jurorem konkursów recytatorskich i teatralnych. Prywatnie mama 4-letniego Piotra i 2-letniej Lenki.

dr Dorota Orsson – uzyskała stopień doktora językoznawstwa w Instytucie Filologii Germańskiej US. Wykładowca języka niemieckiego na lektoratach akademickich oraz kursach językowych. Od 2004 roku lektorka języka polskiego jako obcego na terenie Niemiec (m.in. w Uckermark i Berlinie). Prowadziła polsko-niemieckie grupy tandemowe, uczące się dwóch języków jednocześnie.

dr Agnieszka Szlachta – ukończyła filologię polską ze specjalnością językoznawczą i specjalizacją nauczycielską na Uniwersytecie Szczecińskim, a następnie obroniła rozprawę doktorską na temat współczesnych mediów. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Mediów i Komunikowania na Wydziale Filologicznym US. W latach 2011-2012 współpracowała z Polskim Radiem Szczecin. Koordynatorka Uniwersytetu Dziecięcego „Mały poliglota”.

dr Katarzyna Sztandarska – ukończyła filologię germańską (moduł translatorski) ze specjalizacją nauczycielską na Uniwersytecie Szczecińskim. Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym US. Jej zainteresowania naukowe obejmują leksykologię i leksykografię kontrastywną. Od 2011 roku jest opiekunem sekcji tłumaczeniowej do „Przeglądu Uniwersyteckiego”.

mgr Emilia Bartosz – absolwentka filologii germańskiej ze specjalnością translatorską oraz studentka skandynawistyki – studiów norweskich na Uniwersytecie Szczecińskim. Obecnie pracuje jako lektor języka niemieckiego, prowadząc m.in. kursy z języków branżowych. Posiada doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi, jak i z dorosłymi. Planuje otwarcie przewodu doktorskiego w dziedzinie językoznawstwa.

mgr Dominika Biszczak-Kulczycka – absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika pracy socjalnej i resocjalizacyjnej oraz – kulturoznawstwo o specjalności: pogranicza i korespondencje sztuk. Interesuje się arteterapią i edukacją artystyczną. Prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży.

mgr Barbara Butrymowska – pracuje w Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu Szczecińskiego od 2010 roku; od 2011 na stanowisku asystenta. Jej zainteresowania naukowe obejmują współczesną literaturę i kulturę kanadyjską. Ponadto, od 2008 roku prowadzi zajęcia języka angielskiego dla uczniów na różnym poziomie zaawansowania, także dla najmłodszych.

mgr Anna Dorobczyńska – absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Janki Kupały w Grodnie (Białoruś). Jej zainteresowania to pragmatyka językowa, języki i kultury obce oraz psychologia dziecięca. Uczy języka rosyjskiego i angielskiego.

mgr Ding Duczek – lektorka języka chińskiego z bogatym doświadczeniem zawodowym. Pracę jako lektor rozpoczęła w swoim rodzinnym mieście Harbin w Chinach, następnie uczyła języka chińskiego w Szwecji. Obecnie pracuje jako lektorka na Wydziale Filologicznym US, a także – prowadzi Szczecińską Szkołę Języka Chińskiego. Posługuje się językiem chińskim, angielskim i polskim.

mgr Patrycja Fessard – muzyk, muzykolog, aktorka i autorka sztuk teatralnych. Absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie klarnetu, Wydziału Muzykologii paryskiej Sorbony i Szkoły Aktorskiej w Paryżu. Wielokrotnie nagradzana na konkursach muzycznych, literackich, poetyckich i teatralnych. Pedagog, wykłada m.in. na Międzynarodowych Warsztatach Muzycznych, International Academy of Music w Belgii.

mgr Kamila Gębska – doktorantka Wydziału Filologicznego US; założycielka Fundacji „Fabryka Języka Szczecin” działającej na rzecz edukacji i rozwoju regionu zachodniopomorskiego. Absolwentka Akademii Sztuki w Szczecinie na Wydziale Edukacji Muzycznej; nauczycielka emisji głosu. Prywatnie wokalistka współpracująca z Orkiestrą Wojskową oraz folkowo-rockowym zespołem Czobit Orkiestra.

mgr Katarzyna Grzegorek – ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie obecnie pisze rozprawę doktorską. Zajmuje się językiem polityki, lubi obserwować zjawiska języka potocznego. Członkini Stowarzyszenia Lingwistyki Rekreacyjnej, które zajmuje się edukacją pozaformalną oraz organizacją olimpiad lingwistycznych.

mgr Ewelina Iwaniuk – jest nauczycielką języka polskiego, a także doktorantką w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury US. Brała udział w szkoleniu „Konstruktywne kształcenie relacji nauczyciel – uczeń” (zakres tematyczny m.in.: czym jest agresja, jej formy i sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych; modelowanie oddziaływań wychowawczych). Interesuje się literaturą staropolską.

mgr Katarzyna Kondratowicz – doktorantka Uniwersytetu Szczecińskiego; doświadczony trener i coach językowy, pasjonatka rozwoju osobistego. Ceniona za skuteczność, barwną komunikację, pantomimę i dramę. W unikatowy sposób stosuje wiedzę neurologiczną, by rozbudzać talenty i emocje innych. Nauka z nią to przygoda, której widoczne efekty na długo pozostają w pamięci.

mgr Barbara Kosik-Szwejkowska – absolwentka filologii romańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest egzaminatorką Diplomas de Español como Lengua Extranjera Instytutu Cervantesa, lektorką języka hiszpańskiego w Akademickim Centrum Kształcenia Językowego US oraz nauczycielką języka francuskiego i hiszpańskiego w Szczecin International School.

mgr Dalila Kubas – ukończyła studia licencjackie z lingwistyki stosowanej, a tytuł magistra filologii angielskiej uzyskała na Wydziale Filologicznym US. Od kilku lat lektor języka angielskiego, lubi współpracować zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi. Uwielbia czytać, interesuję się psychologią, działa na rzecz zwierząt.

mgr Daria Kupidura – absolwentka filologii polskiej o specjalności polonistyka dla mediów na Uniwersytecie Szczecińskim. Pracę magisterską obroniła w 2014 roku, obecnie jest doktorantką językoznawstwa na Wydziale Filologicznym US. Jej hobby to taniec, od 1,5 roku współprowadzi zajęcia z tańca klasycznego dla dzieci i młodzieży.

mgr Lidia Lipecka – animatorka i menadżerka kultury. Współpracowała m.in. z Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnią Sztuki” w Szczecinie. Prywatnie miłośniczka dzieci i książek – za pracę idealną uznaje połączenie obu tych pasji. Podczas zajęć wprowadza najmłodszych w świat literatury i kultury.

mgr Kamila Paradowska – kierownik literacki Teatru Współczesnego w Szczecinie, autorka edukacyjnych projektów teatralnych. Pracuje nad rozprawą doktorską o współczesnej dramaturgii, przez 10 lat była aktorką offowego teatru Uhuru z Gryfina. Jest mamą 2,5-letniego Tomka.

mgr Nina Palicka – ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie obecnie pisze rozprawę doktorską. W swoich badaniach zajmuje się językoznawstwem. Przeszkolona zarówno w kierunku pedagogicznym, jak i tłumaczeniowym. Od trzech lat zatrudniona na stanowisku lektora języka angielskiego w Gimnazjum Katolickim im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie.

mgr Monika Skorasińska – magister filologii angielskiej i pedagogiki. Jest asystentką w Katedrze Filologii Angielskiej US, ma otwarty przewód doktorski w Instytucie Filologii Angielskiej UAM w Poznaniu. Nauczyciel z kilkunastoletnim stażem i doświadczeniem w nauczaniu języka różnych grup wiekowych i na wszystkich poziomach zaawansowania.

mgr Magdalena Suszek – aktorka, pieśniarka, recytatorka. Ukończyła filologię polską i rosyjską na US. Doktorantka w Zakładzie Wiedzy o Kulturze US. Od 2011 roku jest członkiem Komisji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Brała udział w licznych szkoleniach i warsztatach m.in. z impostacji głosu, teatru w szkole, pracy nad świadomością własnego ciała.

mgr Maria Szponar – absolwentka polonistyki ze specjalnością dziennikarską na Uniwersytecie Szczecińskim; do 2010 roku kierownik redakcji międzyuczelnianej telewizji internetowej „StudenckaTV”. Od 2011 roku doktorantka w Zakładzie Literatury XX Wieku US. Pracuje w dziale edukacji i komunikacji społecznej Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdni Sztuki w Szczecinie.

mgr Katarzyna Szuba – absolwentka zarządzania na Politechnice Koszalińskiej oraz filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Szczecińskim; absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Filologii Słowiańskiej US. Pracuje w wydawnictwie volumina.pl.