Rodzice wnoszą opłatę w wysokości 300 zł za semestr nauki w Uniwersytecie Dziecięcym „Mały poliglota”. Dodatkowo podczas rekrutacji należy wpłacić wpisowe w wysokości 100 zł (w ciągu tygodnia od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia). Rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów – wszystkie materiały niezbędne do zajęć zapewniają organizatorzy.

Opłaty dokonywane są z góry jednorazowo za cały rok akademicki lub w dwóch równych ratach za każdy semestr zajęć. Opłaty za zajęcia, podczas których dziecko było nieobecne, nie podlegają zwrotowi.

Dane do dokonywania wpłat w roku akademickim 2017/2018:

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii US ul. Mickiewicza 16, 71-101 Szczecin Numer konta: 76 1940 1076 3103 9190 0003 0000 Tytuł wpłaty: Mały poliglota – imię i nazwisko dziecka

Terminy płatności w roku akademickim 2017/2018:

– opłata wpisowa: w ciągu tygodnia od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia,

– opłata za cały rok akademicki: do 30 września 2017 roku,

lub w przypadku płatności osobno za każdy semestr zajęć:

– opłata za pierwszy semestr nauki: do 30 września 2017 roku,

– opłata za drugi semestr nauki: do 18 lutego 2018 roku.