tel. 444 30 20
fax. 444 28 08
al. Piastów 40 B
71-065 Szczecin
Wydział Filologiczny
A A

Opłaty

         Rodzice wnoszą opłatę w wysokości 300 zł za semestr nauki w Uniwersytecie Dziecięcym "Mały poliglota". Dodatkowo podczas rekrutacji należy wpłacić wpisowe w wysokości 100 zł (w ciągu tygodnia od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia). Rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów – wszystkie materiały niezbędne do zajęć zapewniają organizatorzy.

         Opłaty dokonywane są z góry jednorazowo za cały rok akademicki lub w dwóch równych ratach za każdy semestr zajęć. Opłaty za zajęcia, podczas których dziecko było nieobecne, nie podlegają zwrotowi.
        
         Dane do dokonywania wpłat w roku akademickim 2017/2018:

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii US
ul. Mickiewicza 16, 71-101 Szczecin
Numer konta: 76 1940 1076 3103 9190 0003 0000
Tytuł wpłaty: Mały poliglota - imię i nazwisko dziecka


         Terminy płatności w roku akademickim 2017/2018:

- opłata wpisowa: w ciągu tygodnia od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia,

- opłata za cały rok akademicki: do 30 września 2017 roku,

         lub w przypadku płatności osobno za każdy semestr zajęć:

- opłata za pierwszy semestr nauki: do 30 września 2017 roku,

- opłata za drugi semestr nauki: do 18 lutego 2018 roku.

Wyszukiwarka

Odwiedź nas: