DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Studentami Uniwersytetu Dziecięcego „Mały poliglota” są uczniowie szkół podstawowych (w wieku od 6 do 13 lat), od dwóch lat nowością są grupy językowe dla 5-latków. Zajęcia odbywają się w małych grupach wydzielonych zarówno pod względem wiekowym, jak również – z uwzględnieniem stopnia znajomości wybranych języków obcych. Grupy warsztatowe liczą nie więcej niż 15 osób, co zapewnia efektywną pracę podczas zajęć oraz kontrolę efektów nauczania każdego studenta.
PROPONOWANE GRUPY JĘZYKOWE

W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Dziecięcego „Mały poliglota” na rok akademicki 2017/2018 są proponowane trzy grupy językowe:

1. grupa z językiem angielskim (rozszerzonym) i rosyjskim (podstawowym),

2. grupa z językiem niemieckim (rozszerzonym) i hiszpańskim (podstawowym),

3. grupa z językiem włoskim (rozszerzonym) i japońskim (podstawowym).

OFEROWANE ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia prowadzone w ramach Uniwersytetu Dziecięcego „Mały poliglota” odbywają się w formie lektoratów języków obcych, wykładów tematycznych z dziedzin reprezentowanych przez wydział, zajęć praktycznych oraz warsztatów. Tematyka zajęć oraz stopień ich trudności są dostosowane do wieku dziecka, a język przekazu – zrozumiały dla młodych odbiorców. Nauczanie języków obcych prowadzą specjaliści z zakresu równoległej nauki kilku języków obcych, posługujący się najnowszymi metodami kształcenia językowego. Poznawaniu każdego języka towarzyszy blok tematyczny poświęcony historii i kulturze danego kraju.

Ponadto każdemu studentowi zapewniamy uczestnictwo w np.:

– lektoracie języka migowego,
– warsztatach autoprezentacji,
– zajęciach z emisji głosu,
– warsztatach teatralnych,
– warsztatach filmowych,
– warsztatach dziennikarskich,
– warsztatach językowych i literackich,
– warsztatach artystycznych i plastycznych.

CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ

Uczniowie nie są obciążani pracami domowymi – cały materiał jest realizowany podczas zajęć. W ramach projektu mali studenci mieli okazję zwiedzić redakcję Polskiego Radia Szczecin, zajrzeć za kulisy Teatru Lalek „Pleciuga” i Teatru Współczesnego, odwiedzić Kino Pionier oraz wybrać się na wystawę do Muzeum Narodowego, a także – spotkać się ze Szczecińską Ligą Superbohaterów! W bieżącym roku akademickim zwiedzimy szczecińską filharmonię oraz wyruszymy na wycieczkę w ramach projektu „Droga do lasu – zachodniopomorskie„.
Uczestnictwo w warsztatach i wykładach będzie stanowiło nieocenioną pomoc w odkrywaniu zdolności i talentów, co ułatwi dzieciom podjęcie decyzji o wyborze profilu kształcenia na dalszych etapach edukacji. Mali studenci będą również mieli niepowtarzalną możliwość poznawania środowiska akademickiego.