Uniwersytet Dziecięcy „Mały poliglota”

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego

al. Piastów 40b, bud. nr 4, 71-065 Szczecin

Kierownik Uniwersytetu Dziecięcego „Mały poliglota”

prof. zw. dr hab. Ewa Komorowska

Koordynator Uniwersytetu Dziecięcego „Mały poliglota”

dr Agnieszka Szlachta

e-mail: malypoliglota@univ.szczecin.pl

Koordynator ds. finansowych Uniwersytetu Dziecięcego „Mały poliglota”

mgr Danuta Szymańska

e-mail: szymanskad@vp.pl

Projekt realizowany we współpracy

z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii US

www.nauka-dla-biznesu.pl