W roku akademickim 2017/2018 zostały uruchomione trzy grupy językowe:

1. grupa z językiem angielskim (rozszerzonym) i rosyjskim (podstawowym),

2. grupa z językiem niemieckim (rozszerzonym) i hiszpańskim (podstawowym),

3. grupa z językiem włoskim (rozszerzonym) i japońskim (podstawowym).

Zajęcia odbywają się w soboty od godz. 10.00 do 14.00 według harmonogramów. Szczegółowe plany zajęć zostały zamieszczone poniżej:

Inauguracja i zakończenie roku akademickiego odbędą się w budynku Wydziału Filologicznego US przy al. Piastów 40b (sala Rady Wydziału Filologicznego US, nr 17-19). Miejsce zajęć dydaktycznych to sale budynku dydaktycznego nr 4 Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40b.

Uwaga! W opublikowanych harmonogramach mogą w ciągu roku akademickiego zachodzić niewielkie zmiany wynikające z przyczyn niezależnych od organizatorów. Zapewniamy jednak, że nie wpłyną one na liczbę przewidzianych w naszej ofercie godzin dydaktycznych ani na jakość prowadzonych zajęć. O ewentualnych propozycjach zmian będą Państwo informowani z wyprzedzeniem

Harmonogram zajęć 2017/2018 II semestr

Mały poliglota - 11 marca

Mały poliglota - 25 marca

Mały poliglota - 8 kwietnia

Mały poliglota - 22 kwietnia

Mały poliglota - podział na grupy 2016/2017